Tel.: 0032 (0)86 43 44 53   Fax.: 0032 (0)86 43 44 18

Browning A-Bolt 3 Hunter Battue Cal. 30-06 - 4899

Grendelkarabijn Browning A-Bolt 3 Battue in kaliber .30-06, looplengte van 560mm, kolf in hout, lader 4+1 en gewicht 3,1kg.
969.00 €
Parc Artisanal de Werbomont | Allée des Sorbiers, 3 | 4190 Ferrières | BELGIQUE